HVTC

Mọi người cho em xin review về Học Viện Tài Chính với ạ????
Em cảm ơn

 

Add Comment
5 Answer(s)
Ra vườn tình yêu bắt muỗi em nhé 😂😂
Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Không có mô tả ảnh.

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Oke lắm em .Vườn camm saii chĩu quả .Cần lắm các em vào vặt vợi

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Vào đi em đặc sản của trường là thi còn nhiều cam nữa

trường có vườn cam siêu to khổng lồ nhá. 😘 có vườn tình yêu, có hồ đô la, nhà đại bàng, có hội trường 700 điều hoà mát lạnh, có bể bơi thông minh tiêu chuẩn quốc gia. Về với AOF nào!!!😍😍😍😍😍😍

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Hóng review =)))

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.