Học đại học

Lên đh có khó không ạ ?

 

Add Comment
4 Answer(s)

Tuỳ trường tuỳ ngành mà nặng nhẹ khác nhau, nhưng khó hơn cấp ba, bạn nên chú tâm vào tiếng Anh, trường nào cũng cần thiết vì quan trọng lắm

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Nghe đồn có phát ny mà chờ mãi chưa thấy =((

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Lên đh rồi sẽ cảm thấy không cần có ny :)) vì có ny deo thể tia trai khác được🤣🤣🤣

 

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Đại học sướng lắm mấy em ơi 😂😂😂 lên nghe giảng xong sách cặp về trong đầu k có chữ dì 😂😂😂…cuối tháng auto mì tôm… Ăn r ngủ và r sơ hở 1 tí thế là học lại môn…. Sướng lắm mí em ơi 😂😂 sướng đến nỗi mún nghĩ học về nhà zới mẹ vậy đó 😂😂

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.