Có chỗ nào thi hsg môn Sử chưa ạ? Cho e xin đề với

Có chỗ nào thi hsg môn Sử chưa ạ? Cho e xin đề với

 

Add Comment
3 Answer(s)
Toàn chọn hsg thi qg thôi chứ tỉnh thìbist
Level3 Answered on 10/04/2019.
Add Comment

Bạn vào trng ôn thi hsg lịch sử nha, có những đề thi tỉnh, chọn đtqg, đề thi qd nha

Level3 Answered on 10/04/2019.

dạ mình cảm ơn hihi. Cho mình link nhóm với

on 10/04/2019.
Add Comment

Thi tuần trước r

Level3 Answered on 10/04/2019.

cho mình xin đề vs ạ

on 10/04/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.