Có ai học ngôn ngữ anh ko? Cho e hỏi ngành đó lên đại học chủ yếu học gì ạ

Có ai học ngôn ngữ anh ko? Cho e hỏi ngành đó lên đại học chủ yếu học gì ạ

 

Add Comment
1 Answer(s)

Học về ngôn ngữ anh trong đó chia làm nhiều chuyên ngành nhỏ, sau này lên học thấy mình phù hợp với các chuyên ngành nào thì học thôi =)))

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.