Cháu tôi hiện học lớp 9 ở Long An, học lực loại giỏi, muốn dự thi vào trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH QG TP HCM). Nhà trường có tổ chức ôn thi không?

Cháu tôi hiện học lớp 9 ở Long An, học lực loại giỏi, muốn dự thi vào trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH QG TP HCM). Nhà trường có tổ chức ôn thi không? Thời gian thi như thế nào

Level3 Asked on 07/10/2019 in THPT Quốc Gia.
Add Comment
1 Answer(s)

Trường này không tổ chức ôn thi cho học sinh dự thi vào lớp 10. Thời gian thi từ 9 đến 13/6.

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.