UncategorizedKhông có phản hồi

default thumbnail

Ngành công nghệ thông tin (Information Technology – IT) là ngành sử dụng các phần mềm công nghệ thông qua máy tính bàn, laptop để ứng dụng trong việc xử lý và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc quản lý các thông tin của tổ chức doanh nghiệp như tạo lập, khai thác, phân tích, xử lý, lưu trữ, truyền thông tin.

Danh sách trường đào tạo ngành công nghệ thông tin ở Hà Nội

Công nghệ thông tin (mã ngành 7480201) là một trong những ngành “hot” không thua kém so với ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Tài chính ngân hàng hiện nay. Vì thế, nhiều trường đại học ở Hà Nội hiện đang đào tạo ngành này:

 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Trường Đại học Thăng Long
 • Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
 • Trường Đại Học Hà Nội
 • Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 • Học viện Quản lý Giáo dục
 • Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trường Đại học Giao thông vận tải
 • Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 • Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
 • Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Xây dựng
 • Viện Đại học Mở Hà Nội
 • Trường Đại học Đông Đô
 • Trường Đại học Phương Đông
 • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
 • Trường Đại học Điện lực
 • Trường Đại học Hòa Bình
 • Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 • Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
 • Trường Đại học Phenikaa
 • Trường Đại học Thành Đô
 • Trường đại học Thủ Đô Hà Nội
 • Đại học Quốc tế Bắc Hà

Be the first to post a comment.

Add a comment