RE: Sinh viên năm 4 thì có còn được mua xe đăng kí biển 29 qua giấy giới thiệu của trường không ạ?

Acb cho e hỏi với ạ. Sinh viên năm 4 thì có còn được mua xe đăng kí biển 29 qua giấy giới thiệu của trường không ạ? Và nếu đc thì những thủ tục cần làm là gì ạ?
E cảm ơnnn

DQLinh Level3 Asked on 10/02/2019 in Đại Học.
Add Comment
2 Answers

hình như có hay sao đấy b ơi,, b thử hỏi ở phòng công tác hssv xem

Level3 Answered on 10/02/2019.

okiiiii. Để hnao lên xem

on 10/02/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.