RE: Ngành đạo diễn điện ảnh (ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) thi môn gì, điều kiện dự thi, khi nào hết hạn nộp hồ sơ, từ TP HCM ra dự thi được không?

Ngành đạo diễn điện ảnh (ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) thi môn gì, điều kiện dự thi, khi nào hết hạn nộp hồ sơ, từ TP HCM ra dự thi được không?

trangha Level3 Asked on 07/10/2019 in Đại Học.
Add Comment
1 Answers

Ngành này thi môn Văn và các môn năng khiếu chuyên ngành (môn năng khiếu chuyên ngành lấy hệ số 2), thi hai vòng sơ tuyển và chung tuyển từ ngày 3 đến 18/7. Trường tuyển thí sinh trong cả nước.

Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.