RE: Mua sách toán lý hóa anh nào để thi lại năm nay?

Các bạn ơi mình đang muốn thi lại đại học nhưng chỉ ở nhà ôn , vậy cho mình hỏi các bạn mua sách luyện thi toán, lí, amateurbusters hoá, anh là những quyển nào mà hay và sát nội dung ixxx.com thi năm nay với 😭 Mình cảm ơn nhiều ạ.

Add Comment
7 Answers
Bạn có thể nghĩ tới việc học online nhé.
Level3 Answered on 10/04/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.