RE: Mọi người tự học toán văn anh như thế nào để thi đại học điểm cao vậy ạ

Mọi người tự học toán văn anh như thế nào để thi đại học điểm cao vậy ạ

 

ntdieu Level3 Asked on 10/11/2019 in Đại Học.
Add Comment
3 Answers

Bí quyết của chị là sáng đi học lập kèo liên quân với mấy đĩ bạn, chiều lập kèo khẩu nghiệp, tối cày rank vs mấy đứa chechow…và như em thấy, chị vẫn đậu đại học 😊

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.