RE: Mọi người tự học toán văn anh như thế nào để thi đại học điểm cao vậy ạ

Mọi người tự học toán văn anh như thế nào để thi đại học điểm cao vậy ạ

 

ntdieu Level3 Asked on 10/11/2019 in Đại Học.
Add Comment
3 Answers

Học kĩ lí thuyết sách giáo khoa nha em . Văn do năng khiếu :v

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.