RE: Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Điểm cao nhiều tiền thì neu và ftu, điểm khá ít tiền thì BA và AOF, điểm khá mà nhiều tiền thì vào TMU, UEB

 

Level1 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.