RE: Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Đại học Thương Mại mấy bạn nhé ☺️ chất lượng đào tạo tốt, năm nay không ngành nào dưới 22 nhé :))

 

Level3 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.