RE: Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

Mn cho e xin rv Trường ĐH Kinh Tế – ĐHQG Hà Nội , Trường ĐH Thương mại , HVTC ,HVNH đc k ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Trước ko có ý định vào aof mà bị bắt :< ,nhưng cảm ơn bố mẹ nên con ko thấy hối hận. Vào aof rất ok trừ việc đi chơi với các bạn có xa 1 chút 😂

 

Level3 Answered on 10/14/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.