RE: HVTC

Mọi người cho em xin review về Học Viện Tài Chính với ạ????
Em cảm ơn

 

Add Comment
5 Answers

Vào đi em đặc sản của trường là thi còn nhiều cam nữa

trường có vườn cam siêu to khổng lồ nhá. 😘 có vườn tình yêu, có hồ đô la, nhà đại bàng, có hội trường 700 điều hoà mát lạnh, có bể bơi thông minh tiêu chuẩn quốc gia. Về với AOF nào!!!😍😍😍😍😍😍

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.