RE: HỌc đại học ??????????

Học đại học nhàn không vậy các anh chị ?
E hứng thú quá đii à ))

 

Học nhàn hay không không quan trọng bạn ơi, quan trọng bạn học xong ra làm gì. Mình đã tốt nghiệp đại học và thấy, đi học đại học gồm mấy level như này

1- level chơi: level này thì rất nhàn thi thoảng mới lên lớp và hay nhờ điểm danh học hay đi học với mục đích điểm danh. Vì đi học đh được nghỉ 30% số tiết phải học

2- level học – làm: với level này, sẽ có rất nhiều bạn, các bạn thu xết rất tốt việc đc phép nghỉ của mình để đi làm thêm, cũng như thời gian dư thừa. Vì thường đi học sẽ học 1 buổi thôi, đi làm 1 buổi, thậm chí có bạn làm cả tối nữa. Như vậy vừa có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, cũng có thêm kinh nghiệm sống. Cái này chỉ là kinh nghiệm sống thôi nhé, chứ không phải kinh nghiệm làm việc về sau.

3- level học suốt ngày: level này thì không phải nói rồi, như 1 con mọt. Nhưng với đh khác thpt ở chỗ, là mọt sách ở đại học mang lại cho mình 1 thành quả vô cùng to lớn, vì kiến thức trong người các bạn sẽ rất sâu, không chỉ là bề nổi, mà có độ tư duy rất cao. Nhưng thường, các bạn theo hướng này, có định hướng từ trước, và lực học từ trước cũng rất kinh.

Với level 2, level 3 thì không nhàn đâu. Vì học ở đại học đâu có học gì mấy, thầy cô toàn định hướng, mà 1 hướng đc thầy cô giảng, về nhà mò mẫm, nát óc ra chắc hiểu đc 70% là căng. Còn bạn nào đi làm thì hiểu lấy 40-50% là ổn lắm rồi

on 10/10/2019.
Add Comment
3 Answers

Nhàn lắm !!!!!đc phát ny nữa hãy lên tận hưởng đi emmmm =)))

 

 

Level3 Answered on 10/09/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.