RE: Học đại học

Lên đh có khó không ạ ?

 

Add Comment
4 Answers

Đại học sướng lắm mấy em ơi 😂😂😂 lên nghe giảng xong sách cặp về trong đầu k có chữ dì 😂😂😂…cuối tháng auto mì tôm… Ăn r ngủ và r sơ hở 1 tí thế là học lại môn…. Sướng lắm mí em ơi 😂😂 sướng đến nỗi mún nghĩ học về nhà zới mẹ vậy đó 😂😂

 

Level3 Answered on 10/11/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.