RE: Em muốn học ngành du lịch ở tp hồ chí minh thì nên thi vào trường gì ạ Mọi người có thể tư vấn cho e được k ạ😰

Em muốn học ngành du lịch ở tp hồ chí minh thì nên thi vào trường gì ạ
Mọi người có thể tư vấn cho e được k ạ😰

 

Add Comment
1 Answers

theo mình bạn nên tham khảo trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài gòn

RE: Em muốn học ngành du lịch ở tp hồ chí minh thì nên thi vào trường gì ạ Mọi người có thể tư vấn cho e được k ạ😰

Level1 Answered on 10/15/2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.